برای تماس با ما، درج سفارشات و درخواست همکاری و یا ثبت رویدادها جهت اطلاع رسانی در سایت می‌توانید از طریق فرم زیر اقدام نمایید.

  • لطفا فیلد موضوع را متناسب با نوع پیام انتخاب کنید.
  • رویدادهای قابل انتشار شامل رویدادهای مرتبط با حوزه‌های جغرافیا، فناوری‌های جغرافیایی و گردشگری می‌باشد.
  • پذیرش و انتشار رویدادها در سایت به تشخیص مدیریت سایت می‌باشد.