مقاله نویسی

۱۰ قانون ساده برای نگارش مقاله مروری و مرور ادبیات (Literature Review)

۱۰ قانون ساده برای نگارش مقاله مروری و مرور ادبیات (Literature Review) مرور ادبیات در فیلدهای علمی تقاضای بالایی دارد. چراکه به دلیل رشد روز افزون انتشارات علمی و انباشت عظیم مقالات دانشمندان قادر

چگونه یک مقاله علمی را خلاصه کنیم؟

چگونه یک مقاله علمی را خلاصه کنیم؟ خلاصه نویسی یک مقاله علمی فرایند برجسته‌سازی و ارائه مروری متمرکز از یک پژوهش کامل است که پس از بررسی دقیق کارشناسان در یک نشریه علمی منتشر