نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم

نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم خرداد ماه امسال توسط دانشگاه صنعتی اصفهان و با همکاری موسسه اکواوژی و جغرافیایی ژینجیانگ چین، آکادمی علوم چین و مرکز تحقیقات اکولوژی و محیط زیست آسیای مرکزی، آکادمی علوم چین برگزار می گردد.

زمان تحویل مقالات: ۲۵ اسفندماه ۹۵
زمان همایش: ۳ لغایت ۵ خردادماه ۹۶
مکان: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان

لینک کوتاه : http://geosys.ir/XfACF